Voorwoord

Dit is de privacyverklaring van Siteways Group BV (hierna te noemen "Siteways").

In deze verklaring geeft Siteways  informatie over de persoonsgegevens die worden verwerkt door Siteways, de manier waarop en de doeleinden waarvoor. Siteways verwerkt uw gegevens zorgvuldig en zorgt ervoor dat elke verwerking voldoet aan de geldende wet en regelgeving.
 
Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Siteways verzamelt en verwerkt van betrokkenen in het kader van de aangeboden diensten, het gebruik van de website van Siteways, Inclusief het verstrekken van gegevens via online (contact) formulieren en/of het bezoeken van onze website.

Op onze website (https://www.topescort.com) kunnen links gevonden worden naar andere websites. Siteways is niet verantwoordelijk voor de inhoud of privacy bescherming van deze websites. Wij raden u daarom aan om altijd de privacyverklaring van betreffende website te lezen. 
 
Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

Siteways gevestigd op de Rooseveltstraat 18-W, 2321BM, Leiden, Nederland ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 66566878, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

1. Welke persoonsgegevens verwerkt Siteways ?

Siteways verwerkt persoonsgegevens van u, omdat u onze diensten gebruikt en/of omdat u bepaalde persoonsgegevens aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via online (contact) formulier op onze website. hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

• (Nick) naam
• Telefoonnummer
• E-mail adres
• IP adres
• Locatie gegevens
• Betalingsgegevens
 
2. Verwerkt Siteways speciale en/of gevoelige persoonsgegevens?

Siteways verwerkt geen speciale en/of gevoelige persoonlijke gegevens van u, tenzij Siteways uitdrukkelijke toestemming vooraf heeft aangevraagd en ontvangen. Siteways verwerkt daarom geen gegevens zoals ras, godsdienst of overtuiging, politieke of seksuele voorkeur, gegevens over uw gezondheid, kredietwaardigheid of strafblad.

3. Waarom hebben we uw persoonsgegevens nodig?

Siteways verwerkt de persoonsgegevens in eerste instantie om de door u gemaakte overeenkomst te implementeren, Siteways u een betaling doet via onze website of wanneer u persoonsgegevens verstrekt via het online formulier op onze website., 
 
Geautomatiseerde beslissingen of profilering

Siteways maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering met betrekking tot uw persoonsgegevens.
 
Locatie data

Wij gebruiken uw locatiegegevens om de taal van onze website aan uw locatie aan te passen.


4. Worden mijn persoonsgegevens met derden gedeeld?

Siteways verkoopt of verhuurt uw gegevens niet aan derden. Siteways zal alleen uw gegevens delen met derden indien dit nodig is op basis van de overeenkomst die u hebt gesloten met Siteways, of als u daarvoor toestemming hebt gegeven, of wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten we een processor overeenkomst om hetzelfde niveau van veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens te garanderen. Siteways blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingsactiviteiten. Om de overeenkomst uit te voeren zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met onder andere bedrijven die de betalingen verrichten. (Payment Service Provider).

5. Maakt Siteways gebruik van cookies?

Siteways maakt gebruiuk cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone wanneer u deze website voor het eerst bezoekt. De volgende plugins op de website van Siteways gebruiken cookies: SessionId, Google Tracking, Language And Referer.

• Analystische cookies

Siteways maakt gebruik van Google Analytics om inzicht te krijgen in bezoekers stromen, verkeersbronnen en pageviews op onze website. Dit betekend dat Google fungeert als een processor in de verwerking van persoonsgegevens door Siteways. Siteways heeft daarom een processor overeenkomst getekend met Google.  de informatie die met Google Analytics wordt verzameld is zoveel mogelijk geanonimiseerd. Bijvoorbeeld, Siteways kan niet zien welke individuele bezoekers welke bezoek maken aan welke website. Google zal nooit uw volledige IP-adres verwerken, maar altijd de laatste octet van uw IP-adres maskeren. Google gebruikt de verzamelde gegevens niet voor eigen doeleinden. Siteways heeft hiervoor geen toestemming gegeven aan Google. Siteways Maakt ook geen gebruik van andere Google services in combinatie met de Google Analytics-cookies. Siteways heeft ook 'data sharing' binnen Google Analytics.

• Technische cookies

We kunnen gebruik maken van de informatie die we verzamelen om de website optimaal voor u te laten werken, of om bijvoorbeeld om te onthouden van wat er in uw winkelwagentje zit, of waarvoor betaald is. Daarnaast kunnen we gebruik maken van de cookies zodat u makkelijker door de website kunt navigeren.


• Cookies accepteren of weigeren

U kunt zelf beslissen of u cookies accepteert of weigert. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, en je dient meestal zelf de instellingen van uw browser te wijzigen om cookies te weigeren. U dient voor elke browser bij ieder bezoek opnieuw weer in te stellen. 

6. Opslag van persoonsgegevens

Met uitzondering van de overdracht van persoonsgegevens naar Google Analytics, worden de persoonsgegevens verwerkt door Siteways wordt niet verzonden naar of opgeslagen op servers buiten de EU. De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse ministerie van handel. Google mag uw gegevens alleen aan derden verstrekken als Google hiertoe wettelijk is verplicht, of als derden de informatie namens Google verwerken. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

7. Opslag periode

Siteways zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is voor het realiseren van de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verzameld. uw gegevens worden verwijderd wanneer u uw account verwijderd bij Siteways. Behoudens facturatie gegevens dienen wij uw gegevens te bewaren gezien de wettelijke bewaringstermijn van 7 jaar die hierop van toepassing is.

8. gegevens weergeven, wijzigen of verwijderen

U heeft het recht uw persoonsgegevens te bekijken, te corrigeren of te (laten) verwijderen. u kunt een verzoek hiertoe via het contactformulier sturen of te schrijven naar: Siteways Group BV, Rooseveltstraat 18-W, 2321BM, Leiden, Nederland. Om ervoor te zorgen dat de aanvraag werkjelijk door u is gemaakt vragen wij u om een kopie van uw ID mee te sturen bij het verzoek. Daarbij vragen wij om uw BSN nummer en pasfoto. Dit is om uw privacy te beschermen.  Siteways Zal binnen 4 weken reageren op uw verzoek.

Portabiliteit van gegevens

Op verzoek, zal Siteways uw persoonsgegevens verstrekken in een vorm die hergebruik mogelijk maakt. Bovendien zal  Siteways de data gestructureerd, standaard e machine-leesbare vorm verstrekken. De persoonsgegevens zullen door  Siteways in een CSV-of Excel bestand binnen 4 weken na ontvangst van uw verzoek verstrekt worden in a .csv or Excel.
 
9. Veiligheid

Siteways neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde modificatie te voorkomen. Dit omvat de gecodeerde overdracht van persoonsgegevens via de website (SSL). Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet veilig zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via  Siteways. als Siteways een wijziging aanbrengt in haar privacyverklaring, zullen wij u op elektronische wijze verwittigen, bijvoorbeeld via onze website of via e-mail. Als wij uw persoonsgegevens willen gebruiken op een manier die afwijkt van de manier waarop de gegevens werden verzameld, zullen wij u hiervan op de hoogte brengen en krijgt u de gelegenheid om aan te geven of wij uw persoonsgegevens op deze nieuwe manier hebben of niet.

Deze privacyverklaring is het laatst bewerkt op 1 August 2018.

Deze website is een advertentie- en informatie portal en heeft als zodanig geen verband of aansprakelijkheid met op de website genoemde sites of individuen. De website verkoopt ALLEEN advertentieruimte en is geen escortbureau. De website is niet verantwoordelijk voor de inhoud of acties van websites of individuen die je via links, e-mail- of telefoon contacten op deze website kunt vinden. Al het geadverteerde materiaal wordt gecontroleerd voordat het wordt gepubliceerd.

© Copyright 2024 | Alle rechten voorbehouden | Topescort

Alle modellen op deze website waren ten minste 18 jaar oud toen ze werden gefotografeerd.

Versie 1.06.13 - siteways-react2021-59f5bb78dd-b9wfg - 100.26.179.41 - [US] - [Vernieuwen]

DMCA.com Protection Status